Formularz wymiany towaru

FORMULARZ WYMIANY TOWARUData zakupu:...........................................................................................................................................

Cena ( bez kosztów wysyłki)
.....................................................................................................................

Przedmiot zakupu ( model, producent, kolor, rozmiar)
:.........................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko: ......................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................

Powód wymiany:....................................................................................................................................

Na co wymiana : ....................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................

Tel kontaktowy : ...................................................................................................................................

*KOSZTY WYMIANY PONOSI KUPUJĄCY*

ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z WARUNKAMI WYMIANY ..............................................

..................................................

podpis                   

WNIOSEK NALEŻY PRZESŁAĆ RAZEM Z BUTAMI NA ADRES:

Buty Fabio Fabrizi BUTY

Ul. Poznańska 176

62-510 KONIN