Formularz zwrotu towaru

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Data zakupu:...........................................................................................................................................

Cena ( bez kosztów wysyłki)
.....................................................................................................................

Przedmiot zakupu ( model, producent, kolor, rozmiar)
:...............................................................................

Imię i Nazwisko: ......................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................

Powód zwrotu( tylko w celach
nformacyjnych):....................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................

Tel kontaktowy : ...................................................................................................................................

Dane do przelewu:.................................................................................................................................

Numer konta bankowego:....................................................................................................................

*KOSZTY ZWROTU PONOSI KUPUJĄCY*

ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z WARUNKAMI ZWROTU TOWARU ..............................................

......................................................

podpis

WNIOSEK NALEŻY PRZESŁAĆ RAZEM Z BUTAMI NA ADRES:

Buty Fabio Fabrizi BUTY

Ul. Poznańska 176

62-510 KONIN